RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wchodzącym dnia 25 maja 2018 roku w życie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).,

Chcemy poinformować Państwa o postanowieniach jak niżej:

1) Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie w jakim powierzenie przetwarzania jest niezbędne dla realizacji usług tj; nazwy firmy, imienia i nazwiska, adresu,nr telefonu, adresu e-mail, podpisu, oraz numerów weryfikowalnych dokumentów tożsamości, jest WMG Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Ustowie 40S/3, zwany dalej Administratorem;

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z działalności firmy oraz wykonywania umów i nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkim firm prowadzących usługi kurierskie i transportowe

4) W przypadku Państwa danych osobowych przekazywanych przez Administratora podmiotom bezpośrednio wykonującym usługi kurierskie i transportowe, kierujemy Państwa do zapoznania się z regulaminami świadczenia usług danych podmiotów-przewoźników, które są dostępne na ich stronach internetowych

5) Posiadająpaństwo prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych kończy wspłópracę. Wycofać zgodę można, pisząc na adres:
biuro@wmgtechnologie.pl

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl